Virksomhedsplan Juniorklubben Solstrålen.

 

 

 

 

OVERORDNET MÅLSÆTNING:

 

- at leve op til fritidsloven §19 og 20 i den sociale service lov.

- at juniorklubben skal være et fristed, hvor børn og voksne har lyst til at være og udvikle sig.

- at juniorklubben skal være en klub for alle, hvor der er respekt og forståelse for det enkelte barns forudsætninger og behov. 

- at juniorklubben har en social forebyggende funktion.

 

 

 

 

Det er vores mål for samvær:

 

- at være en klub med et velfungerende samarbejde mellem alle parter – det være sig børn/forældre/personale.

- at børnene i det daglige får medindflydelse - møder udfordringer og lærer at tage ansvar/vise hensyn.

- at børnene lærer at tage aktiv del i det sociale liv og omgås andre med respekt og tolerance.

- at børnene får mulighed for at udvikle deres kreative/motoriske evner.

 

 

 

Det vil vi gøre ved:

 

- at være nærværende voksne.

- at være gode konfliktløsere.

- at tage børnene alvorlige.

- at være lyttende overfor børnenes behov.

- at analysere børnegruppen og tage udgangspunkt i gruppens behov.

- at vise de voksne er til at stole på.

 

 

 

Metode:

 

- Medarbejderne vil være aktiv deltagende i klubben liv.

- Medarbejderne vil være nærværende og have øjenkontakt med barnet.

- Medarbejderne vil skabe dialog med det enkelte barn i aktiviteterne og involvere sig .

- Medarbejderne vil tage barnet alvorlig.

- Medarbejderne vil drøfte børn og klubben aktiviteter på p-møder .

- Medarbejderne og børnene afholder jævnligt børnemøder, hvor der vil blive lyttet/ taget referat.

- Medarbejderne vil have den fornødne tid til at lytte.

 

Juniorklubben har mulighed for:

 

- at bowle efter lyst.

- netværks cafe.

- idrætsaktiviteter i egen mini hal.

- kreative udfoldelser med forskellige grund materialer - f.x. ler – maling –stof.

- diverse spil.

- bagning/stå i bod.

- Juleafslutning/fastelavnsfest.

- en overnatning incl. besøg i Baboom City

 

Midler:

 

Aflønning til tre personaler en fastansat to timelønnede. Der er afsat midler til et personale møde om måneden af to timer.

 

Til aktiviteter er der afsat ca. 45.000 kr. pr. år til alt. Klubben har i år en mindre opsparing til dækning af yderligere aktiviteter.

 

Der afholdes to klubaftner pr. uge mandag og onsdag fra 17.30 og 20.30.

 

Egen betaling er 70 kr. i 10 måneder.

 

Der er tilmeldt ca. 35 børn mellem 4. og 7. klassetrin. Normeringen er til 45 børn.

 

Visioner:

 

- vi vil arbejde på at fastholde to klubaftner.

- vi vil arbejde på at blive en klub for hele Grindsted by, ved at lave PR. arbejde på samtlige skoler.

- vi vil arbejde på at tiltrække flere piger i klubben; ved at lave flere pige aktiviteter.

- vi vil hele tiden gøre opmærksom på at det er vigtigt Grindsted kommune har et klubtilbud til deres børn og unge, så der flere muligheder for valg af fritid beskæftigelse.

- vi vil arbejde på at gøre en forskel. Vi vil præsentere børnene for en voksen gruppe, som vil dem - og har tid.